Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajůInformace o zpracování osobních údajů uživatelů:
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s odesláním kontaktního formuláře. Vámi zaslané údaje jsou evidovány v informačním systému po dobu nezbytně nutnou. Jsou používány pouze ke zpětnému kontaktu uživatelů. Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.
Zákazníci mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení. Mají právo na opravu osobních údajů, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů. Pokud zákazník nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů pro tento účel, chce zasílání omezit nebo opravit údaje, má možnost tak učinit na e-mailové adrese info@aeroagency.cz.

Kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je Aero Agency s.r.o.
Aviatická, Terminál 1 – přílety, Praha 6 Ruzyně, 161 08
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@aeroagency.cz, telefon: +420 778 761 511